VOORWAARDEN

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden.

Metaalunievoorwaarden

De Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De Metaalunievoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

CONTACT

Neem contact met ons op